quote by vijendra kushwaha
pyar se riste jode jatein... pyar ke liye riste tode nahi jate.