DON'T TRUST EVERYONE.

DON'T TRUST EVERYONE, 
BECAUSE SUGAR AND SALT BOTH HAVE SAME COLOR.

HAR KISI PAR VISWAS MAT KARO 
KYONKI SHAKKAR ON NAMAK EK JAISE DIKHTE HEIN...