QUOTES BY SANDEEP MAHESHWARI , MOTIVATIONAL QUOTES BY SANDEEP MAHESHWARI,INSPIRATIONAL QUOTES BY SANDEEP MAHESHWARI

"EK HAI APKO ENERGY LAGANI PAD RAHI HAI, EK HAI
APKE ANDER SE ENERGY NIKAL NIKAL KE BAHAR AA RAHI HAI,
DONO MEIN JAMEEN AASMAN KA FARK HAI."