POSITIVE QUOTES IN HINDI 1

MANDIRO MEIN AJEEV BAT DEKHI HAI
AMIR MANDIR KE ANDER MANGTE HEIN
OR
GAREEB MANDIR KE BAHAR MANGTE HEIN.